Komplett elektro logo
« Komplett Elektro Org. nr: 984 204 116 er registrert elinstallatør og medlem av Nelfo

Komplett Elektro Org. nr: 984 204 116 er registrert elinstallatør og medlem av Nelfo

Publisert

Komplett Elektro er registrert el-installatør og medlem av Nelfo

Komplett Elektro er registrert elinstallatør. Å bruke en autorisert elektriker skal gi deg trygghet. En samsvarserklæring på elektrisk anlegg dokumenterer denne tryggheten. Den viser at anlegget følger forskriftenes krav, og dette er dokumentasjon du kun får fra en autorisert elektriker. 


Komplett elektro er også medlem av Nelfo. Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektrobedriftene. Nelfo ble etablert i 1913 og har siden den gang trygget arbeidsforholdene for alle de ansatte. 

«