Lading av elbil

Lading av elbiler representerer i dag en relativt ny type belastning av elektriske anlegg. Her får du nyttige tips om valg og installering av elbil-lader.

I NEK 400:2018 ligger det en egen delnorm, delnorm 722, som angir krav til ladeuttak og ladestasjoner for elbiler. NEK 400 er en normsamling som omhandler prosjektering og utførelse av elektrisk lavspenningsinstallasjoner. Normsamlingen oppstiller krav for å oppnå tilfredsstillende elsikkerhet og NEK 400:2018 angir spesifikke krav til ladeuttak som er plassert i allment tilgjengelige områder, samt valg av beskyttelse mot jordfeil.

Råd om installering av elbil-ladere

Norsk elektrikerforening, Nelfo har helt rett når de sier at det i løpet av de nærmeste årene vil bli økt etterspørsel etter installasjon av ladepunkter både i boliger, fritidsboliger, borettslag, sameier og næringsbygg i tillegg til utbygging av ladeinfrastruktur langs veiene.

Vi skal her gi deg noen gode råd om hvordan du på sikrest mulig måte skal installere din lader.

Grunnleggende prinsipper for elektriske installasjoner

For alle elektriske installasjoner gjelder noen grunnleggende prinsipper og et viktig prinsipp er at installasjonen skal være egnet til såkalt forutsatt bruk.

Avklar forventning til laderanlegget

Hva som er forutsatt bruk må vi finne ut av sammen med deg som kunde. Det vil være helt sentralt med en slik dialog for å avklare behov for ladetid, fleksibilitet, ønsker og krav før installasjonsarbeidet setter igang. Det er viktig med en avklaring av kapasiteten slik at forventningene til det nye ladeanlegget blir realistisk.

Størrelsen på hovedsikring er vesentlig

Størrelsen på eksisterende hovedsikringen er vesentlig, det er lite hensiktsmessig å montere mange uttak hvis anlegget ikke har tilstrekkelig kapasitet. Dette må avklares tidlig i prosessen.

Hvem er ansvarlig for prosjekteringen (innkjøpet)

Ved gjennomføring av enhver installasjon er det viktig å avklare hvem som har ansvaret for prosjekteringen (innkjøpet). En del kunder velger selv å kjøpe inn utstyret til installasjonen og installatøren må da undersøke utstyret og sørge for at installasjonen er i korrekt stand og prosjektert i forhold til bruk. Valg og plassering av ladeutstyr må vurderes nøye siden ikke alle løsninger passer inn over alt.

Vi hjelper deg gjerne med å finne riktig lader til ditt bruk

For at du skal få den laderen som passer best til ditt bruk hjelper vi deg gjerne dersom det er noen valg du må ta hensyn til her.

Ulike kategorier av ladeutstyr

Ladeutstyr for elbiler kategoriseres som hurtig, semi-hurtiglading og normallading. 

I boliger vil normallading være det mest nærliggende alternativet, med tanke på kostnader og det eksisterende anlegget.

Normallading / semihurtig lading

Det finnes i dag tre alternativer eller såkalte modes for normal lading (eller semi-hurtiglading som man også kaller det), av elektriske biler. Vi ønsker å beskrive forskjellene samt fordeler og ulemper med de forskjellige løsningene. Det skal være ett uttak per bil, og hvert uttak skal være individuelt beskytte av et strømstyrt jordfeilvern med utløserstrøm på 30mA, av type B. Bakgrunnen for dette kravet om jordfeilbryter type B, er at bilens ladesystem normalt genererer likestrøm. Dette kan føre til at andre vanlige jordfeilbrytere ikke ”ser” en jordfeil, og dermed ikke løser ut.

Våre mest populære elbil ladere er: Easee 16 amper og Easee 32 amper 

Les mer om disse modellene her

Ta kontakt for mer informasjon!