Komplett elektro logo
« Lading av elbil

Lading av elbil

Publisert

Lading av elbiler representerer i dag en relativt ny type belastning av elektriske anlegg. Her får du nyttige tips om valg og installering av elbil-lader.

Størrelsen på hovedsikring er vesentlig
Størrelsen på eksisterende hovedsikringen er vesentlig, det er lite hensiktsmessig å montere mange uttak hvis anlegget ikke har tilstrekkelig kapasitet. Dette må avklares tidlig i prosessen.

Avklar forventning til laderanlegget
Hva som er forutsatt bruk må vi finne ut av sammen med deg som kunde. Det vil være helt sentralt med en slik dialog for å avklare behov for ladetid, fleksibilitet, ønsker og krav før installasjonsarbeidet setter igang. Det er viktig med en avklaring av kapasiteten slik at forventningene til det nye ladeanlegget blir realistisk.

Hvem er ansvarlig for prosjekteringen (innkjøpet)
Ved gjennomføring av enhver installasjon er det viktig å avklare hvem som har ansvaret for prosjekteringen (innkjøpet). En del kunder velger selv å kjøpe inn utstyret til installasjonen og installatøren må da undersøke utstyret og sørge for at installasjonen er gjennomførbar og prosjektert i forhold til bruk og eksisterende el anlegg. Valg og plassering av ladeutstyr må vurderes nøye siden ikke alle løsninger passer inn over alt.

Våre mest populære elbilladere er: Easee 16 ampere og Easee 32 ampere 

 

Ta kontakt for mer informasjon!

«